dzisiaj jest: 24 kwietnia 2018. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
wersja polska   
A+ A-
Zespół Interdyscyplinarny
Ważne adresy i telefony
Co zrobić kiedy doznajesz przemocy
Uregulowania prawne - przepisy
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klembowie
ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax (029) 777 92 40
gops@klembow.pl
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


CZYM JEST PRZEMOC? 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę siły fizycznej lub psychologicznej działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

 

Rodzaje przemocy: 

 

1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.

 

2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.

 

3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.

 

4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.

 

5.  Zaniedbanie – to nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM

 

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi:

 

„§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.

 

Przemoc jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy doznają jej dzieci. Ofiary przemocy w rodzinie potrzebują pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej i opiekuńczej.

 

Nie powinno być tak, że osoby doświadczające przemocy czują się bezradne, a sprawcy przemocy pozostają bezkarni. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego, biorąc pod uwagę tak szeroką reprezentację wielu organizacji, daje nadzieję na to, że problem przemocy zostanie zminimalizowany, a osoby doznające przemocy otrzymają profesjonalną pomoc i wsparcie.

 

 

 

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA