dzisiaj jest: 23 lutego 2018. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska   
A+ A-
Informacje ogólne
Ustawa "Złotówka za złotówkę"
Zasiłek rodzinny
Świadczenia rodzicielskie
Dodatki
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek pielegnacyjny
Dokumenty do pobrania
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klembowie
ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax (029) 777 92 40
gops@klembow.pl
Zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;  

 2) 116,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

 3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.  

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1)  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;  

 2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); 

 3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).  


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub  
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  •  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.  

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1.  dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; 

2.  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; 

3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 

5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
  •  ojciec dziecka jest nieznany,  
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 

Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

 

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
MAPA SERWISU
STATYSTYKA